(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Carnitine

Carnitine


Carnitine– một chất dưỡng ẩm, chất hoạt động bề mặt, và chất tăng cường tính nhớt trong quá trình điều chế. Carnitine được dùng cho các chất điều chế mỹ phẩm chăm sóc tay và toàn thân.