(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Carboxymethyl chitin

Carboxymethyl chitin


Carboxymethyl chitin– là chất giữ ẩm. Nó được chiết xuất từ lớp vỏ của tôm và cua. Xem thêm chitin.