(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Caprylyl/capryl glucoside

Caprylyl/capryl glucoside


Caprylyl/capryl glucoside– một chất hoạt động bề mặt các chất làm sạch da, như xà phòng.