(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Capryloyl salicylic acid

Capryloyl salicylic acid


Capryloyl salicylic acid– một chất dưỡng ẩm da. Đây là este của salicylic và caprylic acid.
X