(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Calcium thioglycolate

Calcium thioglycolate


Calcium thioglycolate– được dùng phần lớn trong kem làm rụng lông và các sản phẩm về tóc, nó là một muối canxi của thioglycolic acid. Nó có thể gây kích ứng da.