(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Calcium hydroxide

Calcium hydroxide


Calcium hydroxide– một ba-zơ vô cơ được dùng như chất làm se da cục bộ và là chất kiềm trong dung dịch hay lotion. Nó có thể làm sạm da và mắt.