(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Butyl alcohol

Butyl alcohol


Butyl alcohol– cồn butyl– một chất ổn định trong nhũ tương và dưỡng ẩm da bằng cách hút hơi ẩm. nó là mono-octadecyl ether của glycerin.