(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Biosaccharide gum-1

Biosaccharide gum-1


Biosaccharide gum-1– một chất dưỡng ẩm da và chất làm ẩm. Đây là một dẫn xuất của sorbitol. Xem thêm sorbitol.