(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

BHT

BHT


BHT– cũng được biết đến như butylated hydroxytoluene. Ngoài việc là một chất chống oxi hóa, chất này cũng có khả năng bảo quản và át mùi.