(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Benzyl alcohol

Benzyl alcohol


Benzyl alcohol– chất bảo quản chống lại vi khuẩn, được dùng ở nồng độ tứ 1– 3%. Nó có thể gây kích ứng da