(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Benzophenone-8 (dioxybenzone)

Benzophenone-8 (dioxybenzone)


Benzophenone-8 (dioxybenzone)– là chất trong kem chống nắng được FDA khuyên dùng với khả năng hấp thu UVA. Nó được cho phép sử dụng ở nồng độ 3% tại Mỹ