(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Benzethonium chloride

Benzethonium chloride


Benzethonium chloride– một chất bảo quản chống tảo, vi khuẩn và nấm. Trong các chất dùng chăm sóc da, nó là chất sử dụng an toàn ở nồng độ 0,5%