(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Behenyl erucate

Behenyl erucate


Behenyl erucate– chất dưỡng ẩm (qua việc hút hơi ẩm). Được coi là chất không gây nổi mụn
X