(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Beet powder (beta vulgaris)

Beet powder (beta vulgaris)


Beet powder (beta vulgaris)– bột củ cải đường– dùng chủ yếu tạo màu