(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Beeswax (white)

Beeswax (white)


Beeswax (white)– sáp ong (trắng)– sáp ong thông thường được tẩy trắng. sáp ong sau khi được tẩy trắng có màu vàng. Xem thêm sáp ong