(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Barley oil (hordeum vulgare)

Barley oil (hordeum vulgare)


Barley oil (hordeum vulgare)– Dầu barley– một loại dầu nền có tính chất làm da êm dịu.