(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ascorbyl polypeptide

Ascorbyl polypeptide


Ascorbyl polypeptide– là chất cho phép đưa vitamin C vào các thành phần điều chế mỹ phẩm tốt hơn.