(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ammonium polyacryldimethyl taurate

Ammonium polyacryldimethyl taurate


Ammonium polyacryldimethyl taurate– một polymer được dùng để ổn định nhũ tương và điều chỉnh độ nhớt trong việc điều chế
X