(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ammonium glycyrrhizinate

Ammonium glycyrrhizinate


Ammonium glycyrrhizinate– một chất dưỡng ẩm, nó được dùng như hương liệu, cụ thể dùng cho son môi.