(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ammonium bituminosulfonate

Ammonium bituminosulfonate


Ammonium bituminosulfonate– cũng được biết như ichthyol; ichthammol; sodium shale oil sulfonate. Xem thêm sodium shale oil sulfonate.