(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Aluminum sulfate

Aluminum sulfate


Aluminum sulfate– một muối nhôm thông thường được dùng trong chất làm se da. Nó rất giống với nhôm
X