(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Aluminum stearate

Aluminum stearate


Aluminum stearate– một dạng muối của stearic acid được dùng trong chất làm đặc và chất nhũ tương, và tạo độ ổn định và huyền phù của các chất dùng trong mỹ phẩm