(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Aluminum magnesium hydroxystearate

Aluminum magnesium hydroxystearate


Aluminum magnesium hydroxystearate– một chất ổn định hợp chất và bổ sung được dùng trong nhũ tương nước trong dầu. Nó giúp cải thiện độ huyền phù của một số chất không tan hoặc các sắc tố trong quá trình điều chế, được dùng riêng biệt khi nhà sản xuất muốn gel không màu.
X