(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Alpha-isomethyl ionone

Alpha-isomethyl ionone


Alpha-isomethyl ionone– được dùng để át mùi trong quá trình điều chế