(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Algin (alginic acid; potassium alginate; sodium alginate)

Algin (alginic acid; potassium alginate; sodium alginate)


Algin (alginic acid; potassium alginate; sodium alginate)– được dùng trong việc điều chế một số mỹ phẩm như: chất làm đặc, chất ổn định và chất đóng đông. Các chất này có được từ nhiều loại khác nhau của tảo biển nâu
X