(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Alcohol, C14-22/C12-20 alkylglucoside

Alcohol, C14-22/C12-20 alkylglucoside


Alcohol, C14-22/C12-20 alkylglucoside– một nhũ hóa thích hợp cho các chất điều chế mỹ phẩm dạng phun lên.
X