(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Alanine

Alanine


Alanine– một amino acid có tác dụng như một chất dưỡng ẩm da. Thường được dùng kết hợp với các amino acid khác.
X