(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Agrimony extract (Agrimonia eupatoria)

Agrimony extract (Agrimonia eupatoria)


Agrimony extract (Agrimonia eupatoria)– chiết xuất cỏ long nha – chất làm se da. Được xem là thành phần thực vật có lợi dùng trong toners