(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Acrylates/dimethicone methacrylate copolymer

Acrylates/dimethicone methacrylate copolymer


Acrylates/dimethicone methacrylate copolymer– một dạng chất làm mềm với khả năng tạo màng. Nó cũng ngăn chặn hiện tượng vón cục của các thành phần chế tạo mỹ phẩm