(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Acrylamide copolymer

Acrylamide copolymer


Có khả năng hình thành màng và giống acrylates copolymer