(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

5-hydroxy-2-hydroxymethyl-gamma-pyridone

5-hydroxy-2-hydroxymethyl-gamma-pyridone


5-hydroxy-2-hydroxymethyl-gamma-pyridone– một tác nhân làm trắng sáng da có hiệu quả gấp 32 lần so với kojic acid.