(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

4-methoxybenzoic acid

4-methoxybenzoic acid


(Tiếng Việt. Axit 4-methoxybenzoic)

Xem thêm anisic acid (p-anisic acid).
X