(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

3-diphenylacrylate

3-diphenylacrylate


3-diphenylacrylate– cũng được biết như octocrylene. Nó là một chất hấp thu tia UV. Xem octocrylene.