(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid

2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid


(Tiếng Việt. Axit 2-phenyl-5-benzimidazolsulfonic)

Xem phenylbenzimidazol sulfonic acid.
X