(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

2-octyl-1-dodecanol

2-octyl-1-dodecanol


Một chất làm mềm.
X