(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

2- Ethylhexyl salicylate

2- Ethylhexyl salicylate


2- Ethylhexyl salicylate– còn được biết với tên Ethylhexyl salicylate; octyl salicylate. Nó là một chất hấp thu tia UVB. Xem thêm Ethylhexyl salicylate.